Ειδικεύσεις

«ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ»

Η μία από τις δύο ειδικεύσεις του νέου Μεταπτυχιακού μας δίνει έμφαση:

  •  Στη μελέτη και την άσκηση της δημιουργικής γραφής, στην εξοικείωση με τα είδη και την θεωρία της δημιουργικής γραφής και τη σύγχρονη δημιουργία.
  • Στην παραγωγή πρωτότυπων δημιουργικών κειμένων, ιδιαίτερα θεατρικών έργων.
  • Στην εξάσκηση σε μετάφραση, μεταφορά, απόδοση ή διασκευή κειμένων συγγραφικά ή/ και σε σκηνική αναπαράσταση μέσω δραματοποίησης και άλλων τεχνικών.

Ενδεικτικά μαθήματα:

«Η δημιουργική πράξη: Είδη και θεωρία της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής» || «Διασκευή και Θεατρική γραφή» || «Θεατρική γραφή, Δραματουργία και παράσταση» || «Θεατρική μετάφραση: Θεωρία και πράξη» || «Δημιουργική επανεγγραφή αρχαίων μύθων» || «Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία ως δημιουργικό κείμενο» || «Μοτίβα της μοντέρνας Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας» || «Σύγχρονο δράμα και μορφές γραφής».


«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ»

Η δεύτερη ειδίκευση, δίνει έμφαση στη δημιουργική γραφή, στις παιδαγωγικές και κοινωνικές της χρήσεις και στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων στις πολιτιστικές βιομηχανίες.

Στοχεύει:

  • Στη θεωρητική γνώση και πρακτική εφαρμογή τρόπων αφήγησης και πρακτικών επιμέλειας και παραγωγής δημιουργικών προϊόντων στις πολιτιστικές βιομηχανίες.
  • Στην αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής, ιδιαίτερα της θεατρικής, ως παιδαγωγικού μέσου σε εκπαιδευτικές και άλλες κοινωνικές δομές.

Ενδεικτικά μαθήματα:


«Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές αρχές» || «Δημιουργική παιδαγωγική και τεχνικές δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση» || «Επιμελητικές πρακτικές και παραγωγή στις δημιουργικές βιομηχανίες» || «Μορφές οπτικής αφήγησης στον κινηματογράφο» || «Δημιουργική αφηγηματικότητα στις τέχνες και πολυμεσικές εφαρμογές» || «Δημιουργικές βιομηχανίες και πολιτισμική πολιτική» || «Δημιουργική γραφή και κοινωνικές εφαρμογές» || «Γραφές του εαυτού και της ζωής: μη μυθοπλαστικά είδη γραφής»

**Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων μεταξύ των ειδικεύσεων.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε