Το Πρόγραμμα

ΠΜΣ Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες.

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

2 ειδικεύσεις - 8 μαθήματα στα 2 πρώτα εξάμηνα - διπλωματική εργασία ή πρακτική άσκηση στο 3ο εξάμηνο Θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα με Πανεπιστημιακούς και Επαγγελματίες.

Απευθύνεται στις απόφοιτες και στους απόφοιτους όλων των Σχολών που επιθυμούν καταρχάς να ασχοληθούν με την θεατρική γραφή, τη δραματοποίηση, τη διασκευή, τη μετάφραση, την κριτική δραματικών κειμένων και την σκηνική τους αναπαράσταση καθώς και την πολιτιστική δημοσιογραφία. Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος οι διπλωματούχοι:


  • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την δημιουργική γραφή, και ιδιαίτερα με είδη που σχετίζονται με το θέατρο και τις συναφείς τέχνες, μέσα από τα προσφερόμενα εργαστήρια με θεωρητικούς και επαγγελματίες του χώρου του θεάτρου και της γραφής.
  • Θα έχουν αποκτήσει γνώση των μεθόδων και των διαδικασιών επιμέλειας και δημοσίευσης/παραγωγής προϊόντων των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών συναφών προς το θέατρο, ώστε να µπορούν επιπλέον να καλύπτουν τις επιστηµονικές και καλλιτεχνικές ανάγκες σχετικών ερευνητικών και καλλιτεχνικών φορέων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως ερευνητικών, επιστηµονικών και κοινωνικών κέντρων, καθώς και φορέων πολιτισµού, του Υπουργείου Πολιτισµού, θέατρων, θιάσων, φεστιβάλ, φορέων της περιφέρειας, δηµοτικών αρχών, εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθµίδων και πολιτιστικών οργανισμών.
  • Θα έχουν γνωρίσει και ασκηθεί σε τρόπους εφαρμογών της δημιουργικής γραφής για καλλιτεχνικούς, παιδαγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς με σκοπό την ελεύθερη δημιουργία, την ανάπτυξη της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της άρσης των αποκλεισμών.
  • Θα έχουν την δυνατότητα και τις γνώσεις αφενός να παραγάγουν έρευνα µε επιστηµονική δοµή και περιεχόµενο, που να αφορά ενδεικτικά τις σχέσεις δημιουργικής γραφής με την ιστορία της λογοτεχνίας και του θεάτρου, την παιδαγωγική και την κοινωνική της εφαρμογή, και αφετέρου αυτοδύναμο καλλιτεχνικό / συγγραφικό / επιμελητικό έργο συναφές με τη δημιουργική γραφή, τη δραματοποίηση, τη μετάφραση και τη διασκευή, σε σύνδεση με το θέατρο και τις συναφείς πολιτιστικές βιομηχανίες (π.χ., θεατρικές σκηνές και ομάδες, κινηματογράφο, μουσική, εκδοτικούς οίκους, διαδικτυακά μέσα, πολιτιστικούς οργανισμούς κ.ά.)
  • Θα έχουν αποκτήσει τις διδακτικές δεξιότητες για την εφαρμογή και τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές δομές (τυπική και άτυπη εκπαίδευση, ΜΚΟ, Δήμοι, κ.ά).

Tα μαθήματα καλύπτουν τις βασικές περιοχές της δημιουργικής γραφής σε σχέση με το θέατρο και συναφείς πολιτιστικές βιομηχανίες, όπως είναι, για παράδειγμα, η συγγραφή και η μελέτη της λογοτεχνίας, νεότερης και αρχαίας ως προς την δημιουργική της πρόσληψη, οι εκδοτικές πρακτικές, η επιμέλεια δημιουργικών προϊόντων σε πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδαγωγικές και κοινωνικές εφαρμογές της δημιουργικής γραφής και η εφαρμογή της δημιουργικής γραφής σε άλλες τέχνες και συναφείς πολιτιστικές βιομηχανίες, όπως ο κινηματογράφος.


Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε